Din Eğitimcileri İçin Pedagojik Kılavuz

yazar:

kategori:

Ülkemizde yaz mevsimi geldiğinde milyonlarca çocuk çeşitli ortamlarda İslam dini konusunda eğitim almaktadır. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok cemaat, tarikat ve STK yazın çocuklara yönelik din eğitimi düzenlemektedir. Çocuk ve eğitim yan yana geldiğinde ortaya çıkan bir diğer kavram pedagojidir. Çocuklar gibi narin varlıklara yapılan eğitim ve öğretim pedagojik olarak doğru olmadığında psikolojik olarak yaralanmış çocuklar ortaya çıkabilmektedir.

Çocuklara verilecek iyi bir din eğitimi için, derin dini bilgiye sahip olmak ya da çocukları seviyor olmak yeterli değildir. Aynı zamanda çocuk dünyasını iyi tanımak, çocuk gelişim dönemlerini bilmek, çocuk düşüncesinin nasıl seyrettiği ve temel eğitim yöntemleri hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi takdirde din eğitimi vermeye çalışırken dine uzak çocuklar yetiştirmek mümkündür.

Pedagoji Derneği olarak çalışmalarımızın merkezinde çocuk var. Ülkemiz ve dünya çocuklarının ruh sağlığını korumak adına birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Dernek olarak, ülkemizdeki milyonlarca çocuğu ilgilendiren bir konuda, din eğitimcilerine yönelik bir kılavuz hazırlama ihtiyacı duyduk. İstedik ki, çocuklarımıza verilen her türlü eğitim onların ruh dünyasına uygun bir şekilde gerçekleşsin.

Bu kılavuz uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından ortaya çıktı. Bu çalışma pedagog, psikolog ve din eğitimi alanında çalışma yapan kişiler tarafından hazırlandı. Bu kılavuzun, ülkemizin din eğitimcileri için yol gösterici olmasını temenni ediyoruz.

Kılavuzun içeriği nelerden oluşuyor?

Çocuklarda din eğitimi konusu, oldukça geniş ve derin bir konudur. Din, o kadar çok inancı, yaşama biçimini, davranış kalıplarını içermektedir ki, her birisinin çocuğa nasıl anlatılacağı başlı başına bir çalışma gerektirir. “Kur’ân hangi yaşta, nasıl öğretilmelidir?”, “Allah çocuklara nasıl anlatılmalıdır?”, “Melekler konusunu nasıl ele almak gerekir?”, “Dua ezberine ne zaman başlamak gerekir?”, “Çocuk ne zaman oruca alıştırılmalıdır?”, “Kurban çocuğa nasıl açıklanmalıdır?”, “Ölüm haberi çocuğa nasıl verilmelidir?”, “Cennet ve cehennemden ne zaman, nasıl bahsedilmelidir?”, “Hafızlık için en uygun yaş kaçtır?” gibi çok fazla soru vardır. Her bir din rüknüne, ibadete, iman esasına yönelik ayrı bir çalışma yapmak mümkündür ve bizce gereklidir. Ancak derneğimiz çocukların psikolojik sağlığı konusunda çalışan bir dernektir ve alan uzmanlarından oluşmaktadır. Bu nedenle biz bu kılavuzda din eğitiminin içeriğine dair pek bir şey söylemeyeceğiz. “Din eğitiminin içeriği hangi yaşta ne olmalıdır?” sorusuna bu kılavuzda cevap verilmemiştir.

Bu kılavuzda “Dindar çocuk nasıl yetiştirilir?” sorusunun da cevabı yoktur. Çünkü bu konu derin felsefi temelleri olan bir konudur ve üzerinde çokça çalışma yapmak gerekir. Bu konu çok kapsamlı ve özellikle din âlimlerini ilgilendiren bir konu olduğu için bu kılavuzda yer almamıştır.

Bu kılavuz özellikle kısa süreli yaz kurslarındaki dini eğitimler için hazırlanmıştır. Uzun soluklu din eğitiminde burada belirtilen yaklaşımların dışında daha farklı yaklaşım sergilemek gerekebilir. Özellikle kılavuzun ilk bölümü okunurken bu kılavuzun yaz kursları için hazırlanmış olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Bu kılavuzdaki bilgiler daha çok 4-12 yaş çocukları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Daha büyük çocuklar artık “ergen” olarak nitelendirilmektedir ve ergenlere yönelik yapılacak olan program, çocuklara yapılacak programlardan birçok açıdan farklılık göstermektedir.

Kılavuz temel olarak beş kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda din eğitiminin pedagojik amaçlarından söz edilmiştir. İkinci bölümde çocuk dünyası ve gelişimi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, din eğitimcisinde bulunması gereken özelliklere değinilmiş, dördüncü bölümde ise çocuğa din eğitimi verilirken kullanılabilecek eğitim yöntemleri incelenmiştir. Son bölümde ise eğitim mekânı üzerinde durulmuştur.

Kılavuzun tamamına ulaşmak ve PDF halini indirmek için http://pedagojidernegi.com/wp-content/uploads/2014/05/din-egitimcileri-icin-pedagojik-kilavuz.pdf