Misyonumuz

  • Müslümanlar kardeştir. AYDOSTDER, İslam ümmet birliğini zedeleyecek, bu birlikteliğe giden yolda köstek olacak her türlü tavır ve davranışlardan uzak durmayı taahhüt eder. Samimiyet ve iyi niyetle Müslümanların birlikteliğini hedefleyen her çalışmayı kimden ve hangi çevreden olduğuna bakmaksızın destekler.
  • İslami yapılanmalar inkar edilemez bir olgudur. AYDOSTDER kendi varlığını başka yapıların yokluğu üzerine bina etmez.
  • AYDOSTDER, kardeş kuruluşlar olarak kabul ettiği diğer İslami yapılanmaları ümmetin vahdeti önünde bir engel ve kendisine rakip olarak değil, ümmet denizine dökülmek için akan birer ırmak olarak kabul eder ve Allah’ı razı etmek için yapılan her meşru çalışmayı takdirle karşılar.
  • AYDOSTDER, kardeş İslami kuruluşlara karşı eleştiri hakkını kullanırken “sevgi”yi mihver, “insaf”ı mi’yar, “itidal ve adalet”i mikyas olarak alır. Niyeti, gayesi ve usulü meşru her çalışmayı imkanlar nisbetinde desteklemeyi taahhüt eder.
  • AYDOSTDER, Müslümanlar arası ilişkilerde “onlar kendi aralarında şefkatli ve merhametli” Kuran-i düstur uyarınca İslami yapılanmaların diyalog zemininin karşılıklı sevgi ve merhamet üzerine bina edilmesini öngörür.
  • AYDOSTDER, İslam’ın sabiteleri konusunda ittifakın esas olduğunu, değişkenleri konusunda ise hiçbir yapının hiçbir şey adına kendi görüşünü tek doğru gibi savunmaya ve bir başkasına dayatmaması gerektiğine inanır.
  • AYDOSTDER, İslami yapılanmalar arası diyalog zemininin selamlaşma ve ziyaretleşme Nebevi tavsiyelerinin bir uzantısı olarak görür ve İslami yapıları kendi tanımladıkları gibi tanır.
  • AYDOSTDER, İslam hukukuna sonuna kadar riayet eder. Hukuku sadece kendi bireyleri arasında değil, tüm Müslümanlara yönelik olmasına dikkat eder.
  • AYDOSTDER, Yukarıdaki hedefleri gerçekleştirmek için diğer yapılanmalardan gelecek iyi niyetli teklif, tavsiye ve tenkitlere açıktır.
  • AYDOSTDER, marjinalleşmekten ve marjinalleştirilmekten şiddetle uzak durulması gerektiğine, toplumsal olaylar karşısında da itidalli ve basiretli olmanın zaruretine inanır.