Çocuk Kulubü

Ev Okulu çalışması,78–10 yaş arası çocuklara yönelik, 7–10 kişilik gruplar hâlinde evlerde yürütülen ve üç yıl devam eden aşamalı bir dinî eğitim programıdır.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında programa ilaveten Kur’an-ı Kerim İhtisas programı eklenmiştir.Detaylı bilgi için 0537 217 7892 telefon numarasını arayınız.

·         Din eğitimi ihtiyacını karşılama konusunda veliye yardımcı olmak,

·         Çocuklara Allah ve Peygamber sevgisi kazandırmak,

·         Çocuklara Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek,

·         Çocukların namaz dua ve surelerini ezberlemelerini sağlamak,

·         Evleri, dinî eğitimin yapıldığı mekânlar hâline getirmek,

·         Dinî değerlerimizi, çocuklara sağlıklı bir atmosferde yaşatarak hissettirebilmek,

·         Çocuklara ailelerin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak onlarla birlikte eğitim imkânı sağlamak,

·         Çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,

·         Çocuklara ibadet alışkanlığı kazandırmak,

·         Hz. Peygamber’in örnekliğinde çocuklara imanî ve ahlakî değerleri kazandırmak,

·         Çocuklara, ahlak, ilmihal, siyer alanlarında asgarî temel dinî bilgileri öğretmek,

·         Eğitimciler vasıtasıyla çocuklara güzel örneklikler sunmak.

Ana Hatlarıyla Ev Okulu Müfredatı

 

Yaz Okulu: Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyabilme (5 Hafta)

1. Aşama İlmihal: İmanın Şartları, İslamın Şartları, Abdest, Namaz ve Oruç Siyer: Peygamber Efendimizin Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği, Vahiy Öncesi Hayatı, İlk Müslümanlar ve Mekke’deki Zor Yıllar Ahlak: Büyükler ve Küçükler, Misafirler, selamlaşma, Konuşma Adabı, Sofra Adabı, Doğruluk, Dostluk, Yardımseverlik, Nezaket
2. Aşama İlmihal: Ezan, Hacc, Kurban, Zekat ve Sadaka, Dua. Siyer: Taif Yolculuğu, Akabe, Hicret ve Medine’ye Yerleşme Bedir, Uhud ve Hendek Gazveleri, Hudeybiye Antlaşması, Mekkenin Fethi, Tebük Seferi, Veda. Ahlak: Sorumluluk, Alçak Gönüllülük, Hoşgörü, Tutumluluk, Merhamet, Kul Hakkı, Şükür, Cömertlik ve Cimrilik.
3. Aşama İlmihal: İnanç Bakımından İnsanlar, Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin, İbadet Kavramı, Cuma Namazı Siyer: Bir Genç, Bir Baba, Bir Dost, Bir Hakem, Bir Tacir, Bir Komşu, Bir Eğitimci, Bir Devlet Başkanı, Bir Komutan, Bir Dede, Bir İnsan, Bir Kul ve Resul Olarak Hz. Muhammed. Ahlak: Adalet, Cesaret, Sabr, Kanaat, Edep ve Haya, İstişare, Tevekkül, Tövbe.